Gränssömmen

Gränssömmen

Gränssömmen, eller Grensesømmen som den heter på norska,  är en vandringsled som invigdes 2005 vid hundraårsjubileet av Norges frigörelse från Sverige. Den sicksackar upp längs den norsksvenska gränsen, likt en söm som binder länderna samman. Leden är ca. 240 mil lång och korsar gränsen ett 30-tal gånger.

I bildandet av denna led gjordes inga nya stigar, utan leden är främst en slags sammanställning av tidigare leder och vägar. På vissa ställen markerades rutten upp med skyltar, medan det på de flesta ställen inte finns några speciella markeringar alls. Ett fåtal sträckor fanns det ingen lämplig led eller väg sedan tidigare, så där får man friorientera sig i terrängen enligt anvisad rutt.

Projektet med Gränssömmen resulterade in en bok som gavs ut 2005. I den finns kartor, information och tydliga färdbeskrivningar. Gränssömmen är mycket svår att följa utan den boken. Tyvärr produceras den inte längre , men den går att få tag på som pdf.

Jag vandrade delar av Gränssömmen under min långvandring 2016 (en vandring som resulterade i en bok som finns HÄR). Tanken var att jag skulle följa denna led mer än vad jag gjorde, men jag märkte i ett tidigt skede att de färdbeskrivningar som fanns i boken inte stämde med verkligheten. Mycket kan förändras på 11 år. Stigar hade vuxit igen, nya hyggen förstört minsta antydan till led och skyltar ramlat omkull. På vissa sträckor är Gränsömmen tyvärr inte i så bra skick längre och på de sträckor där stigarna och vägarna finns kvar finns det nästan inga skyltar eller markeringar som visar att man följer Gränssömmen. Såvida det inte kommer en ny våg med intresse för denna led har nog Gränssömmen tyvärr sett sitt bäst-före-datum passera. Det är tråkigt, dels eftersom bildandet av leden var ett så pass ambitiöst projekt och dels eftersom denna långa vandringsled går igen väldigt fina naturområden.

Denna kartbild är ett utdrag ur guideboken ”Grensesømmen- en rute fra Halden til Treriksrøysa” av DNT och Per Roger Lauritzen.